• DOĞRUFiyat
  • 24/7Ulaşım
  • KALİTELİHizmet
Artık Pillerin Hurdaya Katkısı

Atık piller doğaya bırakılması halinde doğayı büyük oldukça zarar vermektedir. Son zamanlarda bu konuda en bilinçli olan kişiler şüphesiz çocuklardır. Bilinçlendirilen çocukların eve gittiklerinde anne ve babalarını atık pili kaynağında ayrı toplanması konusunda uyardıklarını görüyoruz. Yani çocuklar, çok daha bilinçliler. Türkiye’de atık pil konusunda çevre bilincinin her yıl artan bir ivme ile devam ettiğini belirtebiliriz. Toplanan tek kullanımlık pillerin bertaraf edilmek üzere uygun şartlarda depolanmaktadır. Şarj edilebilir pillerin ise geri dönüşüme kazandırılır.
 Pillerden sadece çalışır halde değil, kullanım süresi bittikten sonra da yararlanabiliriz. Pillerin içerisinde geri kazanımı mümkün olan birçok çeşit metal var. Kullanım süresi dolan yani ‘atık pil’ halini alan piller çöpe atıldığında içerdikleri metaller ve kimyasallar toprağa karışarak çevreyi kirletebilir. Hâlbuki pil geri kazanılabilen bir tüketim ürünüdür. Çöp yerine atık pil kutularına attığımız piller İstanbul hurda piyasasında yeniden işlenerek, çatal bıçaktan saate, cep telefonundan kaleme kadar birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılabilir.


Atık pil neden toplanmalı?


Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratıyor, hem de çevreye dost üretim gerçekleştiriyor. Tükenen pillerin çevreye veya çöpe atılmaması gerekiyor; bunun nedeni atık pillerin içinde bulunan çeşitli kimyasal maddelerin yeraltı sularına ve toprağa karışarak kirlilik yaratabilecek olması. Hem doğaya hemde İstanbul hurda piyasasına katkı için piller geri dönüşüme gönderilmelidir.
 

 TELEFON  WHATSAPP